کد خبر:


‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

علی بن ابی طالب(ع) در خانه کعبه پا به عرصه وجود گذاشت و سالیان بعد با شجاعت و ایثار خویش توطئه های مشرکان را پوچ و واهی ساخت و در جنگ های گوناگون با کافران پیشگام شد.

سه مؤلفه دین داری، عدالت و مردم داری در سیره حکومتی امام علی (ع) بسیار برجسته و از راهبردهای کانونی مدیریت ایشان به شمار می رود. این بزرگوار در پی استقرار حکومتی مبتنی بر دین و عدالت اجتماعی بود که در آن مردم با امنیت و برخورداری از حقوق انسانی، از زندگانی همراه با کرامت و عزت برخوردار باشند و منزلت انسانی آنها محترم شمرده شود. سیزدهم رجب افزون بر شادمانی میلاد مظهر عدالت و خردورزی به عنوان روز «پدر»، حریم و حرمت بلندمرتبگی ایشان را یادآور می شود و چه نیکو روزی هست روز پدر، سالروز میلاد مولای پرهیزگاران که از سلسله بزرگ ترین، مهربان ترین و بهترین پدران امت به شمار می رود.

سیره نظری و عملی آن حضرت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سرشار از رهیافت های ارزنده و سازنده ای هست که شناخت، استخراج و دسته بندی آنها می تواند مدلی از برنامه کارآمد برای اداره زندگی در دنیای آشفته و متلاطم امروزی را در اختیار بشریت قرار دهد. در همین ارتباط پژوهشگر گروه اطلاع رسانی آینده برتر با «حبیب زمانی محجوب» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) به گفت وگو پرداخته هست.

**امام علی(ع)؛ شخصیتی علمی و تمدن ساز
حضرت علی(ع) شخصیتی علمی و تمدن ساز محسوب می شوند که آثار فراوانی منصوب به ایشان وجود دارد. از این رو شخصیت آن حضرت باید در جامعه اسلامی به ویژه در میان قشر جوان شناخته شود. علامه محمد حسین طباطبایی در کتاب «شیعه در اسلام» می نویسد: «امام علی(ع) داناترین مردم به معارف و شرایع دین هست» و در جای دیگر می آورد: «علی(ع) ذخایر گرانبهایی از معارف الهی و علوم حقه اسلامی را در میان مردم به یادگار گذاشته هست» و اینکه جرج جرداق مسیحی درباره امام(ع) می نویسد: «علی بن ابی طالب(ع) قطب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب هست هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساس آن را علی(ع) پایه گذاری کرد یا در وضع آن سهیم و شریک بود». از این رو حضرت علی(ع) دانشمندی ممتاز بود که دشمنان اسلام نیز بر آن صحه گذاشته اند، چنان که وقتی معاویه خبر شهادت آن حضرت را شنید گفت: «با مرگ فرزند ابوطالب فقه و علم نیز از این جامعه رخت بر بست.» پس می توان نتیجه گرفت که حضرت علی(ع) شخصیتی تمدن ساز داشته که بر علوم متعددی همچون فقه، تفسیر و … اشراف داشته هست.

**سیره امام علی(ع)؛ رهیافتی برای اخلاق مداری در جامعه
تمدن پژوهان بر این باور هستند که اگر در جامعه ای اخلاق وجود داشت آن جامعه در مسیر تمدن سازی قرار می گیرد. امروزه یکی از مشکل های جدی جهان و کشور ما بحث اخلاق هست که باید از سیره امام علی(ع) در این حوزه استفاده کرد زیرا نخستین مولفه تمدن ساز در سیره این امام بزرگوار همین مبحث به شمار می رود. آن حضرت می فرماید: «اگر قرار باشد در زندگی بر چیزی تعصب بورزیم اخلاق نیکو هست» و در جایی دیگر می گوید: «اخلاق باعث حفظ عزت انسان می شود». بنابر این گفته ها این نتیجه به دست می آید که امام علی(ع) به اخلاق در جامعه اسلامی توجهی ویژه داشت که این مهم نیز باعث شد پس از ورود اسلام به ایران، ایرانیان نقش مهمی در تمدن اسلامی داشته باشند زیرا رفتار مبتنی بر اخلاق ایشان، والی ها و اصحاب او مانند سلمان فارسی را که مدتی فرماندار مداین بود، دیده بودند و همین امر آنها را در پذیرش اسلام قاطع تر کرد و اگر چنین رفتاری نبود به واسطه رفتار زشت و به دور از شان امویان که نسبت به ایرانیان روا می داشتند، از دین اسلام دوری می کردند.

همچنین امام علی(ع) به برابر دانستن انسان ها بسیار تاکید داشتند که در عمده خطبه های خود خطاب بر «ای انسان» دارد؛ یعنی آن حضرت فارغ از هر دین و مذهبی بر وجود انسان ها احترام می گذاشتند که این رفتار وی باید به عنوان الگو در جامعه امروزی پیاده شود.

**شناخت و کاربست سیره امام علی(ع) در جامعه
برای الگو برداری از سیره نخستین پیشوای شیعیان در جامعه امروزی باید در ۲ مرحله وارد عمل شد. در مرحله نخست بایستی به شناخت سیره امام علی(ع) پرداخت که این مهم از یک طرف وظیفه مسلمانانی هست که دنبال کسب معرفت هستند و از طرفی دیگر وظیفه رسانه ها محسوب می شود که در شناساندن این سیره برای مردم تلاش کنند.

مرحله دوم الگوبرداری شناخت روش های کاربست سیره آن والامقام به شکل کلی و جزیی هست؛ یعنی وقتی سیره آن حضرت شناخته شد، چگونگی کاربرد و الگوبرداری از آن مهم محسوب می شود. از این رو باید با رویکردهای کلی مبانی و اصول مدنظر امام علی(ع) را ملاک و معیار قرار دهیم و به شکلی مصداقی به آن عمل کنیم. برای نمونه باید دید که علی ابن ابیطالب(ع) در حوزه تحقق عدالت چه کارهایی انجام داده هست و ما از او پیروی کنیم در صورتی که نباید تنها به کلی گویی در این حوزه ها پرداخت بلکه باید به صورت عملی حوزه های مختلف مانند عدالت، امنیت، اخلاق و … مشخص کرد که حضرت علی(ع) چگونه رفتار می کرده هست تا امروز در جامعه از همان روش ها پیروی کنیم.

**تمدن نوین اسلامی با سیره حضرت علی(ع)
اسلام دین تمدن ساز هست و بنیان گذار تمدن اسلامی حضرت محمد(ص) هستند که امام علی(ع) با ژرفا بخشیدن به آن از این تمدن محافظت کرد و باعث شد که این تمدن به درختی تنومند تبدیل شود؛ یعنی ایشان زنجیره تمدن اسلامی را که از دوره پیامبر(ص) شروع شده بود، ادامه دادند و اگر نخستین امام شیعیان(ع) حضور نداشت، این زنجیره از هم گسسته می شد زیرا در همان آغاز این تمدن با خطرهایی روبرو شد اما امیرمومنان(ع) حرکت جامعه به طرف تمدن اسلامی را احیا می کند.

پنج مرحله حرکت جامعه اسلامی عبارتند از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی که امروزه کشور در مرحله دولت اسلامی هست و اگر از آن و جامعه اسلامی عبور کند به تمدن نوین اسلامی دست پیدا می کند. از این رو جامعه به شناخت سیره امام علی(ع) با رویکرد تمدنی نیاز اساسی دارد. کشور بر پایه اندیشه و راهبردی که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری مطرح کرده اند به طرف تمدن اسلامی حرکت می کند و در این حرکت باید از سیره اهل بیت(ع) از جمله سیره حضرت علی(ع) استفاده کرد زیرا تمام مسلمانان شامل شیعه و سنی آن حضرت را قبول دارند و در تمدن اسلامی که به تمام مسلمانان تعلق دارد می توان از سیره ایشان استفاده کرد. همچنین امام علی(ع) نوعی حکومت اسلامی تشکیل داد که بسیاری رفتارها و کردارها در حکومت آن بزرگوار پیاده شد که امروزه می توان از آن نوع حکومت الگوبرداری کرد.

*گروه اطلاع رسانی
پژوهشم**۹۳۷۰**۲۰۰۲**۹۱۳۱
آینده برتر پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گفته ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /*

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما