تصویر هوایی زیبا از بین الحرمین

به گفته افکارنیوز،

تصاویر هوایی زیبا از بین الحرمین